Humenský sokol

Humenský sokol je národná prírodná rezervácia (NPR), ktorú možno nájsť v mestskej časti Podskalka. Súčasťou rezervácie je aj jaskyňa Dúpna. Tvorí ju jediná sieň s pôdorysom 20 x 17 metrov. Nájdete v nej tzv. obrie hrnce. Sú to dutinky v strope, ktoré má na svedomí činnosť vody. Rezerváciou prechádza okružný náučný chodník s desiatimi grafickými značkami. Je dlhý 3,5 kilometra s prevýšením 257 metrov.


Najvyššie položeným miestom rezervácie je vyhliadka Červená skala (447 m n. m.), odkiaľ je možné pozorovať celkový ráz krajiny v okolí Humenských vrchov, i samotné okresné mesto a okolité obce, ale aj Jasenovský hrad. Ide naozaj o veľmi príjemný pobyt v prírode, v rámci ktorého môžete pozorovať aj zaujímavé skalné útvary.


Východiskom pre približne trojhodinovú túru je zastávka SAD - Ptičie, Podskalka Jednota. Keď sme boli v NPR Humenský sokol naposledy, informačné tabule boli poškodené a trošku sme zablúdili. Odporúčame byť preto pri prechode trasy obozretný, aby sa vám nestalo to isté.Kontakty

OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš
Malá Domaša 106
094 02 Slovenská Kajňa

tel. č.: +421 905 147 101
e-mail: [email protected]

Užitočné odkazy

Dokumenty
Aplikácia

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Copyright © 2021 OOCR HZaHS. Všetky práva vyhradené.
Created with Download more icon variants from https://tabler-icons.io/i/heart by www.webgang.sk