Drevené chrámy na Hornom Zemplíne

Unikátom Horného Zemplína sú určite tradičné drevené chrámy. Najviac sa ich nachádza v Sninskom okrese. Viaceré z nich boli pôvodne postavené ako trojpriestorové a trojvežové, tzv. bojkovského typu a bez jediného klinca. Sú zaujímavé nielen svojou architektúrou, ale aj bohato zdobeným interiérom. Nachádzajú sa v obciach Jalová, Topoľa, Ruský Potok, Uličské Krivé, Šmigovec, Hrabová Roztoka a Kalná Roztoka. Všetky tieto nádherné objekty spája Cyklistický chodník ikon a niektoré i turistický chodník pre peších Chodník ikon, ktorý vedie z Topole cez Ruský Potok do Uličského Krivého. Odporúčané dobrovoľné vstupné (milodar) na fungovanie daného chrámu je 3 €.


Ak sa chystáte navštíviť niektorý z chrámov (okrem Topole, kde sú otváracie hodiny),

nezabudnite sa sprievodcovi nahlásiť

minimálne deň vopred!


Gréckokatolícky drevený chrám sv. Juraja - Jalová


Chrám bol postavený v roku 1744, čo potvrdzuje zachované datovania na zvone, ktorý sa v súčasnosti nachádza v obci Nechválova Polianka v okrese Humenné. Cerkev je lokalizovaná na svahu v strede obce. Pôvodný chrám bol viackrát prestavaný do dnešnej jednoduchej zrubovej konštrukcie. Podľa datovania pri lustri vieme, že najradikálnejšia prestavba sa uskutočnila v roku 1831, kedy bol pravdepodobne i omietnutý a obielený, takže patril k tzv. "chrámom v kožuchu". V roku 2002 bol obnovený. V dvoch vežiach sú umiestnené zvony z roku 1908 a 2001. Ikonostas pochádza zo 17. storočia, je päťradový a v chráme je umiestnený muzeálnym spôsobom. Jeho zaujímavosťou je, že ide o jediný kompletný ikonostas na Slovensku pochádzajúci zo 17. storočia.


Kontakt: +421 911 912 780 (o. Peter Demjanovič)

Bohoslužby: nedeľa o 11.30 h (overiť deň vopred)

Zaujímavosti v okolí: Starina, cyklochodník Karpatská magistrála, Beskydský panteón


Gréckokatolícky drevený chrám sv. archanjela Michala - Topoľa 


Chrám bol postavený v roku 1780, hoci sa doteraz predpokladalo, že pochádza z prelomu 17. a 18. storočia. Na pôvodne trojpriestorovom a trojvežovom chráme bola v 19. storočí prestavaná veža do dnešnej podoby s valbovou strechou s dvomi vežičkami, ktorá je podopretá gánkom. Zaujímavosťou objektu je jeho centrálna časť, tzv. loď, ktorá má tvar prevráteného korábu. V interiéri sa zachovali ikony z pôvodne staršieho chrámu a nádherný päťradový barokový ikonostas z obdobia výstavby. Od roku 2012 sa tam nachádza expozícia o histórii Gréckokatolíckej cirkvi a významnom rusínskom buditeľovi a rodákovi z Topole - kňazovi Alexandrovi Duchnovičovi. Súčasťou výstavy sú i bohoslužobné predmety a knihy. Zaujímavosťou v chráme je replika tzv. Ostrožnických pergamenových zlomkov. Ide o najstaršiu cyrilskú písomnú pamiatku na Slovensku z 11. až 12. storočia. Súčasťou areálu je zvonica z prvej polovice 20. storočia, márnica - trupáreň, ktorá sa využívala v období epidémií a vojnový cintorín vojakov padlých v 1. svetovej vojne.


Otváracie hodiny: pondelok až nedeľa 9.00 - 11.00 h, 13.00 - 16.00 h


Nočné vstupy: od 22.00 h (nahlásiť deň vopred, min. 5 osôb)

Bohoslužby: Facebook (Drevená cerkov Topoľa)

Kontakt: +421 904 738 356, +421 57 769 82 23, +421 57 779 56 32

Zaujímavosti v okolí: vojnový cintorín Hodošík, cyklochodník Topoľa - Ruské


Pravoslávny drevený chrám sv. archanjela Michala - Ruský Potok

Výstavba chrámu sa datuje okolo roku 1740, avšak najnovšie zápisy hovoria o tom, že bol postavený oveľa skôr, už v 17. storočí. Je to pravdepodobne najstarší drevených chrám Sninského okresu. Jeho starobylosť potvrdzuje i oltárny kameň, ktorý sa nachádza pod dreveným oltárom. Na pôvodne trojpriestorovom a trojvežovom chráme bola v 19. storočí prestavaná veža do dnešnej podoby s valbovou strechou a dvomi vežičkami. Ako jediný chrám v Sninskom okrese je vo vlastníctve Pravoslávnej cirkvi. Ikonostas pochádza pravdepodobne z 18. storočia a bol kúpený z iného chrámu. V areáli je aj drevená zvonica, ktorú tam postavili v 50. rokoch minulého storočia.


Kontakt: +421 907 974 713 (o. Igor Kerekanič)

Zaujímavosti v okolí: Chodník ikon, vojnový cintorín v lokalite Lipky (650 m n.m.)


Gréckokatolícky drevený chrám sv. archanjela Michala - Uličské Krivé


Chrám bol postavený v roku 1780, hoci sa doteraz predpokladalo, že bol postavený v roku 1718. Na pôvodne trojpriestorovom a trojvežovom chráme bola v 19. storočí prestavaná veža do dnešnej podoby s valbovou strechou a dvomi vežičkami. V tej hlavnej sa nachádza zvon z roku 1811. V interiéri sa zachovali ikony z 15. až 16. storočia z pôvodne staršieho chrámu, ktorý stál v blízkosti terajšieho. Nádherný päťradový barokový ikonostas pochádza z obdobia výstavby objektu. 


Kontakt: +421 904 154 409 (Ján Kelemeca)

Bohoslužby: nedeľa o 8.00 alebo 11.15 (overiť deň vopred)

Zaujímavosti v okolí: skit Ignatija Čokinu, Náučný chodník Rožok


Gréckokatolícky drevený chrám Nanebovstúpenia Pána - Šmigovec


Chrám bol postavený v období medzi rokmi 1776 až 1780, hoci sa doteraz predpokladalo, že to bolo v roku 1755. Pôvodne trojpriestorový a trojvežový chrám bol v 19. storočí prestavaný. K poslednej radikálnej rekonštrukcii, v rámci ktorej objekt získal dnešnú podobu, došlo v roku 1896, kedy bola strecha upravená na valbovú s dvomi vežičkami. Chrám bol zvonku opláštený doskami a vnútri omietnutý hlinenou omietkou. V rokoch 2015 až 2016 bol kompletne zrekonštruovaný. Pôvodný ikonostas z 18. storočia bol na začiatku 20. storočia poškodený požiarom a v roku 1915 opravovaný miestnym učiteľom naivnými maľbami. V súčasnosti je v depozite na pútnickom mieste v obci Ľutina v okrese Sabinov. V chráme je pre návštevníkov nainštalovaná ikonopisná výstava ikon byzanského typu z 15. a 16. storočia, ktoré pochádzajú zo sninského regiónu.


Nočné vstupy: od 22.00 h (nahlásiť deň vopred, min. 5 osôb)

Kontakt: +421 911 812 175 (o. Vladislav Marčák)

Zaujímavosti v okolí: kontaktná farmička na farskom dvore, hraničný priechod Ubľa


Gréckokatolícky drevený chrám sv. Bazila Veľkého - Hrabová Roztoka


Chrám bol postavený v 18. storočí. Na pôvodne trojpriestorovom a trojvežovom objekte bola v 19. storočí prestavaná veža do dnešnej podoby s valbovou strechou a dvomi vežičkami. Chrám bol zvonku i zvnútra opláštený doskami. Jeho zaujímavosťou je prevýšenie podlahy, ktoré je medzi vchodovými dverami a oltárnou časťou viac ako jeden meter. Najstarší zvon vo veži pochádza z roku 1796. V podkroví sa nachádza vahadlový mechanizmus pre luster a tiež rebrík, ktorý vyrobili z jedného kusa dreva. Ikonostas je vyskladaný predovšetkým z ikon pochádzajúcich z obdobia 17. a 18. storočia. Osobitnú pozornosť si zaslúžia cárske dvere z roku 1794. Na prestole sa nachádza ikona Ukrižovanie z 18. storočia v hlbokom, bohato vyrezávanom ráme. Ikona je dielom ľudového majstra - ikonopiscu. V súčasnosti je v chráme inštalovaná výstava o bohoslužobných knihách sninského regiónu.


Kontakt: +421 911 812 175 (o. Vladislav Marčák), +421 57 769 30 87 (Obecný úrad) 

Zaujímavosti v okolí: Tibavský hrad, Beňatinské jazero


Gréckokatolícky drevený chrám sv. Jána Krstiteľa - Kalná Roztoka


Chrám bol postavený v 18. storočí. Na pôvodne trojpriestorovom a trojvežovom chráme bola v 19. storočí prestavaná veža do dnešnej podoby s valbovou strechou a dvomi vežičkami. Chrám bol zvonku i zvnútra omietnutý hlinenou omietkou. Hovorí sa mu preto "chrám v kožuchu". Päťradový ikonostas je vyskladaný z ikon pochádzajúcich zo 17. až 19. storočia. Z pôvodne staršieho chrámu pochádzajú na stene visiace celodrevené cárske dvere. Vo vnútri chrámu sa nachádza i malá výstavka bohoslužobných predmetov. Súčasťou areálu je tiež drevená zvonica na nízkom kamennom základe z 20. storočia s tromi zvonmi, najstarší pochádza z roku 1908. 


Kontakt: +421 910 788 010 (o. Tomáš Leško)

Nočné vstupy: od 22.00 h (nahlásiť deň vopred, min. 5 osôb)

Bohoslužby: utorok a nedeľa (čas overiť deň vopred)

Zaujímavosti v okolí: Národná prírodná rezervácia Havešová, štyri chrámy v obci

Drevené chrámy môžete nájsť aj v obci Potoky v okrese Stropkov a tiež v humenskom skanzene, kde sa nachádza cerkev z Novej Sedlice.


Dostupné služby: ubytovacie a reštauračné.

Odborný garant textov: Ing. Miroslav Buraľ, Karpatské drevené cerkvi, n.o. (www.karpatskecerkvi.org). 

logo-dark

Lajkuj, zdieľaj alebo sleduj nás na:

mdvsr

slovakia-travel

Kontakty

OOCR Horný Zemplín
Malá Domaša 106
094 02 Slovenská Kajňa

tel. č.: +421 905 147 101
e-mail: [email protected]

Užitočné odkazy

Dokumenty
Aplikácia

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

Copyright © 2021 OOCR HZ. Všetky práva vyhradené.
Created with by www.webgang.sk