Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho obce Trepec

Kostolík nachádzajúci sa na brehu vodnej nádrže Domaša je pozostatkom zaniknutej obce Trepec. Postavený bol koncom 19. alebo začiatkom 20. storočia v duchu východoslovenských klasicistických sakrálnych stavieb. Tvorí ho jednoloďový priestor s oblým uzáverom presbytéria. Nachádza sa medzi rekreačnými strediskami Dobrá a Valkov.


Interiér chrámu je v dobrom stave, hoci pochádza z čias výstavby. Objekt je využívaný každoročne na bohoslužby počas odpustovej slávnosti, ktorá sa koná v júni. Pre turistov je prístupný po lesnej ceste z RO Dobrá alebo Valkov či na člne. Od roku 2019 môžu záujemcovia túto výnimočnú stavbu vidieť aj z vody, a to z paluby výletnej lode Bohemia. Kontakty

OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš
Malá Domaša 106
094 02 Slovenská Kajňa

tel. č.: +421 905 147 101
e-mail: [email protected]

Užitočné odkazy

Dokumenty
Aplikácia

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Copyright © 2021 OOCR HZaHS. Všetky práva vyhradené.
Created with Download more icon variants from https://tabler-icons.io/i/heart by www.webgang.sk