Prales Stužica

Prales Stužica je súčasťou národnej prírodnej rezervácie (NPR). Patrí medzi najvýznamnejšie chránené územia na celom Slovensku. Má výmeru 761,49 ha a za prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v r. 1965 na ochranu bukových, jedľovo-bukových a javorových lesov pralesovitého charakteru. Je to prales s 250-ročnými bukmi a 400-ročnými jedľami, ktorý poskytuje domov i veľkým šelmám. V rezervácii trvale žije medveď, vlk i zubor hôrny. 

Cez NPR Stužica vedie červený turistický chodník z najvýchodnejšej obce Nová Sedlica až na na najvýchodnejší bod našej krajiny, Kremenec (1221 m). Cestou okrem krás pralesa, nádhernej fauny a flóry môžete uvidieť i fragmenty úzkorozchodnej železnice. V miestach, kde chodník schádza k Stužickej rieke, prechádza starým násypom niekdajšej lesnej úzkokoľajky, ktorá tu bola v prevádzke v rokoch 1941 až 1944.

Celá úzkorozchodná železnica mala dĺžku 27 km. A jej väčšia časť bola postavená na území Podkarpatskej Rusi, dnešnej Ukrajiny, v tej dobe súčasť Československej republiky. Bola postavená v rokoch 1924 - 1926, niektoré jej odbočky sa dokončili v nasledujúcich rokoch. Železnica začínala pri píle v blízkosti železničnej stanice Žornavý, viedla údolím Uhu v súbehu s klasickou železnicou směr Užok. Pri osamelej zastávke Záhorb trať odbočila na severozápad do neschodného údolia Stužice, cez Starú a Novú Stužicu a končila v pralese juhozápadne od vrcholu Kremenca. Koncový úsek leží na území Slovenska, kde sú zbytky železničného telesa ešte viditeľné. 

GPS: N 49°4.43523', E 22°32.35183'


zdroj: https://www.rail.sk/

logo-dark

Lajkuj, zdieľaj alebo sleduj nás na:

mdvsr

slovakia-travel

Kontakty

OOCR Horný Zemplín
Malá Domaša 106
094 02 Slovenská Kajňa

tel. č.: +421 905 147 101
e-mail: [email protected]

Užitočné odkazy

Dokumenty
Aplikácia

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

Copyright © 2021 OOCR HZ. Všetky práva vyhradené.
Created with by www.webgang.sk