Na stiahnutie

Horný Zemplín - relax, šport, zdravie

Interaktívna mapa

Interaktívna mapa

Cyklotrasy

Štúdia cyklotrás regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš

Počasie

S podporou

Travel in Slovakia – Good Idea
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S

Domov > Úvod > AktualityNovovytvorená Asociácia OCR posilní efekt destinačného manažmentu

Novovytvorená Asociácia OCR posilní efekt destinačného manažmentu

Na Slovensku pôsobí už 40 organizácií cestovného ruchu. Trinásť oblastných sa spojilo, aby vytvorilo Asociáciu OCR. S cieľom posilniť úlohu destinačného manažmentu ju vytvorili Bratislava Tourist BoardRegión Senec, Rezort PiešťanyTrnava TourismOblastná organizácia cestovného ruchu ZáhorieDudinceRegión Banská ŠtiavnicaStredné oocr%20trnavaSlovensko, Región Gron, Rajecká dolina, Malá FatraHorný Zemplín a Horný Šariš, Severný Spiš – Pieniny. Na zasadnutí v Banskej Bystrici sa v postavení pozorovateľov zúčastnili aj ďalšie tri OOCR a zástupca sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

Organizácie cestovného ruchu boli založené podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore turizmu na princípe „zdola oocr%20trnava%202nahor“. Sú registrované na sekcii cestovného ruchu MDV SR. Pracujú priamo v destináciách na priesečníku podnikateľského sektora a samospráv, obe zložky musia byť zo zákona v OOCR zastúpené. Od roku 2011 vzniklo na Slovensku 35 oblastných a 5 krajských organizácií. 

„Asociácia je otvorenou platformou pre všetky zakladajúci%20členovia%20aocr_1oblastné aj krajské organizácie cestovného ruchu s cieľom spoločne profesijne a odborne rásť. Vzájomná pomoc, výmena informácií, skúseností a znalostí, a tým profesionalizácia siete oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu, je našim dlhodobým strategickým zámerom,“ povedala Ing. Michaela Potočárová, predsedníčka Asociácie a oocr%20b_štiavnicazároveň riaditeľka Trnava Tourism . Jednolivé OOCR v nej totiž zastupujú ich výkonní riaditelia, destinační manažéri. Okrem zdieľania skúseností budú tak spoločne vysvetľovať fungovania a zhodnotenie prínosu OOCR odbornej i laickej verejnosti. 

„Za najväčší prínos ich päťročnej existencie oocr%20gronpovažujeme kontinuálny nárast výkonnosti odvetvia, najmä počtu domácich návštevníkov v jednotlivých slovenských destináciách. Je to aj tým, že informácie o ponukách destinácií sú vďaka organizáciám cestovného ruchu dostupnejšie,“ hodnotí Igor Kuhn, podpredseda Asociácie a výkonný riaditeľ OOCR Región Štiavnica. 

Organizácie cestovného ruchu obvykle poskytujú návštevníkovi všetky potrebné informácie, starajú sa o marketing destinácie aj svojich členov a prezentujú ich doma aj v zahraničí, investujú do turistickej infraštruktúry a organizujú zaujímavé podujatia.

Podľa Igora Kuhna sú OOCR rôzne, niektoré pracujú s rozpočtom v tisícoch, iné až v státisícoch eur. Rozdiely sú aj v charaktere destinácií, zameraných na mestský, na horský, kúpeľný alebo vidiecky turizmus. „Zatiaľ sme naberali skúsenosti samostatne. Ak ich budeme zdieľať, oocr%20spiš-pieninyoocr%20senecbudeme spolu rýchlejšie profesijne rásť. Tiež  sme boli “neviditeľní”, aj to chceme zmeniť,“ dodal I. Kuhn.   

Podľa M. Potočárovej budú môcť vďaka Asociácii navonok vystupovať jednotne, prijímať a komunikovať stanoviská ako jedna organizácia pre oblasť destinačného manažmentu a marketingu: „Toto tiež považujeme za dôležitú pridanú hodnotu združovania sa na úrovni oocr%20záhorie_skalicaorganizácií cestovného ruchu. Sme odborná a otvorená asociácia a na našich stretnutiach privítame aj tých, ktorí členstvo ešte iba zvažujú.“ V budúcnosti má Asociácia OCR záujem uzavrieť strategické partnerstvá so Združením miest a obcí Slovenska aj s ďalším profesijnými zväzmi pôsobiacimi v cestovnom ruchu. 
Odporúčame


Členovia