Na stiahnutie

Horný Zemplín - relax, šport, zdravie

Interaktívna mapa

Interaktívna mapa

Cyklotrasy

Štúdia cyklotrás regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš

Počasie

S podporou

Travel in Slovakia – Good Idea
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S

Domov > Úvod > AktualityKonferencia UNESCO

Konferencia UNESCO Bardejovské kúpele 5. mája 2017 (TABLET.TV) - Táto konferencia je vlajkovým podujatím Centra svetového dedičstva UNESCO, s cieľom potvrdiť posilnenú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a UNESCO. Slovensko má skutočný záujem stanoviť druh štruktúry riadenia viacerých zainteresovaných strán pôsobiacich v oblasti podpory svetového dedičstva na Slovensku, najmä s cieľom valorizovať svetové dedičstvo a značku UNESCO v prospech regiónov a miestneho obyvateľstva.

Cieľom konferencie je spojiť približne 250 tvorcov politík zo Slovenskej republiky a krajín V4, ako aj okruh zainteresovaných strán zo štátnej a verejnej správy, samosprávy, medzinárodných organizácií, akademickej a podnikateľskej obce a občianskej spoločnosti, a podnietiť otvorenú diskusiu o rozvoji trvalo udržateľného cestovného ruchu, projektoch príslušných aktérov OSN (OSN pre životné prostredie, Karpatský dohovor atď.) a o iných súvisiacich témach. Rečníci sa podelia o skúsenosti v oblasti rozvoja cestovného ruchu, výziev, hrozieb a hraníc, s cieľom vymeniť si názory, rozšíriť doterajšie partnerstvá a zapojiť sa do otvorenej diskusie o tom, čo všetko je potrebné na to, aby sme dosiahli rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu. 

Rok 2017 ako Medzinárodný rok trvalo udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj poskytuje príležitosť na zvýšenie povedomia o cestovnom ruchu ako o odvetví pre investície na stimuláciu miestneho rozvoja. Cestovný ruch má potenciál prispievať k cieľom trvalo udržateľného rozvoja v rámci Agendy 2030 – agendy pre trvalo udržateľný rozvoj a trvalo udržateľné ciele rozvoja (SDGs). Trvalo udržateľný cestovný ruch má v programe Agenda 2030 pevné miesto. Splnenie tohto programu však vyžaduje jasný realizačný rámec, vhodné financovanie a investície do technológií, infraštruktúry a ľudských zdrojov. Cestovný ruch zameraný na kultúrne a prírodné dedičstvo, predovšetkým v jeho trvalo udržateľnej podobe, tiež predstavuje príležitosť pre hospodársky rozvoj. Správne riadenie lokalít cestovného ruchu predstavuje cieľ, ktorý by sa mali snažiť splniť vládne a miestne orgány. 

CIELE KONFERENCIE
===> Diskusia o úlohe a stimulácia spolupráce rôznych zainteresovaných strán v oblasti trvalo udržateľného cestovného ruchu – štátnej a verejnej správy, vlády a samosprávy, regionálnych a medzinárodných aktérov, podnikateľského sektora, medzinárodných organizácií, finančných inštitúcií, akademickej obce a občianskej spoločnosti.

===> Podpora najnovších riešení a najlepších postupov v oblasti cestovného ruchu pripravených na Slovensku a krajinách V4 a predstavenie možných spôsobov poskytovania finančnej pomoci pre opatrenia uskutočnené v budúcnosti.

===> Podpora programu UNESCO „Svetové dedičstvo a trvalo udržateľný cestovný ruch“ v regióne s cieľom valorizovať značku UNESCO a zlepšiť cestovný ruch v lokalitách UNESCO.

===> Identifikácia najvhodnejších riešení na riadenie cestovného ruchu a formulácia návrhov na urýchlenie takých opatrení na rôznych úrovniach - od medzinárodnej cez národnú až po regionálnu a miestnu.

V spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Centrom svetového dedičstva UNESCO, Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí, Slovenskou komisiou pre UNESCO, Programom OSN pre životné prostredie, Vyšehradským fondom, Európskou investičnou bankou a inými zainteresovanými stranami.
Odporúčame


Členovia