Na stiahnutie

Horný Zemplín - relax, šport, zdravie

Interaktívna mapa

Interaktívna mapa

Cyklotrasy

Štúdia cyklotrás regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš

Počasie

S podporou

Travel in Slovakia – Good Idea
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S

Domov > Relax a šport > CykloturistikaOkres Snina

016 59 km Karpatská cyklistická cesta (Ruské sedlo, hranica s PL - bývalá
obec Ruské - Starina, hrádza - Stakčín - Sninské rybníky -
U mreteho - Strihovce - Dúbrava - Ubľa, hranica s UA)
031 31,5 km Po stopách Herkula (Snina, kaštieľ - Zemplínske Hámre -
U mreteho - Ladomirov - Ubľa - hranica s UA)
2875 75,3 km Cyklistický chodník ikon (Nová Sedlica, táborisko - Stakčín -
Kalná Roztoka - Ubľa - Podhoroď - Inovce)
5871 52 km Medzinárodná cyklotrasa Zelený bicykel (PL - SK - UA)
(Ruské sedlo, hranica s PL - Starina - Stakčín - Kolonica -
Ubľa, hranica s UA)
5884 14 km Po sninskej úzkokoľajke (Snina, železničná zastávka Mesto -
Snina, kaštieľ - Zemplínske Hámre - Biele kamene -
Snina, železničná zastávka Mesto)
5891 9 km Po stakčínskej úzkokoľajke (Stakčín, križovatka pri tanku -
Barankov most - Šponáreň)
8878 4 km Križovatka Ruský Potok - Ruský Potok, drevený chrám
8879 24 km Križovatka nad Stakčínom - Klenová - Ruská Volová - Nastaz -
Ulič
8880 13 km Križovatka pod Topoľou - Topoľa - Smrekovica - bývalá obec
Ruské, Pod hrabom
8894 6 km Dúbrava - Šmigovec, drevený chrám - Hrabová Roztoka,
drevený chrám
8895 5 km Ruský Hrabovec - Ruská Bystrá, drevený chrám
8903 2 km Biele kamene - Čierťaže
8904 2,5 km U mreteho - Lúky nad Zemplínskymi Hámrami
8905 10,5 km Za históriou Sniny (mestská cyklotrasa)
8912 5 km Cyklochodník malých planét (Kolonica - Bejvoč - Pod Dielom -
Astronomické observátorium na Kolonickom sedle)
8934 1,8 km Križovatka Jalová - Jalová, drevený chrám
 
Medzinárodná cyklotrasa R-61 Zelený bicykel
Zelená značka – medzinárodná cyklotrasa “Zelený bicykel” – na hranici v Ruskom sedle sa napája na poľskú zelenú značku “Zielony rower – R 61 , klesá serpentínami rozbitou kamennou cestou do bývalej obce Ruské a na križovatke Pod hrabom, prechádza na asfalt a liaty asfalt. Sústavne klesá k Vodárenskej nádrži Starina. Potom pokračuje okolo nádrže po jej pravom brehu zvlnene hore, dole, až k hrádzi a závore, kde je stála služba /púšťa autá do oblasti nad vodným rezervoárom/. Z hrádze asfaltka klesá veľmi prudko dole na hlavnú cestu na križovatku Jalová. Tu sa odbočuje doprava a po kvalitnom asfalte cesta mierne klesá do obce Stakčín. Na križovatke pri tanku /pamätník z 2.sv.vojny/ odbočuje trasa doľava /na hlavný cestný ťah na Ukrajinu/ a začína stúpať do obce Kolonica a ďalej do sedla Kolonický vrch. Tu sa asi 200m doľava nachádza Astronomické observatórium s najväčším teleskopom v Európe. Odtiaľ je to už stále dole kopcom cez obec Ladomírov až do Uble. Trasa končí na hraničnom prechode na ukrajinskej hranici v Ubli.
http://zelenybicykel.do-fenix.sk/zeleny-bicykel/
 
Cyklochodník Ikon
Modrá značka – cyklistický chodník ikon – začína v Stakčíne na križovatke pri tanku, kde odbočuje vľavo smerom na Ulič. Pomalým miernym stúpaním kopíruje okraj lesa a koryto Cirochy po križovatku, odbočku na Jalovú. Tu môžu záujemcovia o drevený kostolík v Jalovej odbočiť vľavo a po asfaltovej ceste k nemu vystúpiť. Návrat na cyklotrasu je tou istou cestou. Z križovatky pod Jalovou začne najprv mierne a potom strmšie stúpanie nad úroveň Vodárenskej nádrže Starina. Odtiaľ sa cykloturistom naskytne prekrásny pohľad na celú nádrž. Asfaltová cesta pokračuje stúpaním najprv nad bývalú obec Dara , potom prudko klesá k bývalej obci Dara a následne opäť prudko stúpa serpentínami do sedla Karcaba. Nasleduje klesanie cez obec Príslop až po odbočku na Topoľu. Kto má záujem o prehliadku dreveného kostolíka odtiaľ pokračuje po modrej značke miernym stúpaním do obce Topoľa. Návrat na trasu tou istou cestou. Z odbočky na Topoľu pokračujeme mierne dole cez obec Kolbasov na odbočku do Ruského Potoka. K drevenému kostolíku v Ruskom Potoku sa dostaneme po žltej značke. Po návrate pokračujeme klesaním popri potoku až do obce Ulič. Tu trasa prudko odbočuje vľavo a smeruje po asfaltovej ceste miernym stúpaním do Novej Sedlice. Za obcou Ulič nasleduje obec Uličské Krivé, kde sa hneď pri ceste nachádza drevený kostolík. Cyklotrasa ďalej pokračuje cez obec Zboj a Novú Sedlicu až na verejné táborisko nad obcou.
http://zelenybicykel.do-fenix.sk/cyklisticky-chodnik-ikon/
 
Mestská cyklotrasa „Za históriou Sniny“
Cyklotrasa je nenáročná, vhodná aj pre rodiny s deťmi. Historické miesta aj pamiatky sú prezentované prostredníctvom 9 zastavení s dĺžkou približne 10 km.
Zastavenia: 1. Na starom sninskom námestí,  2. Snina – mesto a okres, 3. Rodinná kaplnka Rhollovcov na Vinici, 4. Socha sv. Jána Nepomuckého na sninskom majeri, 5. Sninský kaštieľ a bájny Herkules, 6. Uprostred starých stromov v historickom parku, 7. Miestna časť Brehy, 8. Vojnový cintorín a sninská úzkokoľajka, 9. Rybník Mlynisko


Odporúčame


Členovia