Na stiahnutie

Horný Zemplín - relax, šport, zdravie

Interaktívna mapa

Interaktívna mapa

Cyklotrasy

Štúdia cyklotrás regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš

Počasie

S podporou

Travel in Slovakia – Good Idea
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S

Domov > Lokalita > Okres Vranov nad TopľouHospodárstvo

Priemyselná základňa okresu je tvorená priemyslom výroby celulózy a rozsiahlej drevárskej výroby (Bukóza Holding, a.s. Hencovce a viaceré súkromné firmy), textilným priemyslom (Sklotex a.s. Revúca, závod Hlinné a viaceré súkromné textilné firmy – najväčšie z nich sú M.I.S., IMMEA, MAPIER, ECQUISIT), stavebným priemyslom a priemyslom výroby stavebných hmôt (bývalý PÓROBETÓN Vranov nad Topľou , ZEOCEM a.s. Bystré, Tehelne UNIOL Vranov s.r.o.) a je koncentrovaná v okresnom meste alebo v jeho blízkom okolí. Zastúpený je aj priemysel strojársky (MTH REMONT s.r.o., Kovovýroba Čaklov,) a potravinársky zastúpený firmami Čokoládovňa EVA s.r.o. Nižný Hrušov a viaceré pekárne.
Na území okresu sú zastúpené početné typy ložísk nerastných surovín. Najväčší význam pre hospodársku činnosť majú nerudné suroviny, najmä zeolity, cementárske sliene, stavebný kameň a tehliarska surovina. Ložiská zeolitov predstavujú najväčší surovinový zdroj okresu – Nižný Hrabovec, Majerovce a Kučín – Pusté Čemerné. Zeolity majú široké spektrum použitia v priemysle, poľnohospodárstve i v tvorbe a ochrane životného prostredia, avšak ich využívanie zaostáva za možnosťami overených zdrojov. V súčasnosti ťažba prebieha len v Nižnom Hrabovci a Kučíne. Ďalším z hlavných surovinových zdrojov v okrese je stavebný kameň – andezit, ktorý sa ťaží vo Vechci a v Juskovej Voli. Surovina je vhodná na výrobu drveného kameniva, lomového kameňa, regulačného kameňa, kameňa pre koľajové lôžka a kameniva na výrobu obaľovaných zmesí. Tehliarska hlina je k dispozícii v ložiskách Bystré a Vranov-Čemerné, cementárske sliene v ložisku Skrabské. V okrese sú známe ložiská rumelky (ortuť) v lokalite Komárany – Merník, zemného plynu Višňov – Sečovská Polianka, kamennej soli v Poši a riodacytu v Čičave. V súčasnosti je na území okresu Vranov nad Topľou 15 chránených ložiskových území.Odporúčame


Členovia