Na stiahnutie

Horný Zemplín - relax, šport, zdravie

Interaktívna mapa

Interaktívna mapa

Cyklotrasy

Štúdia cyklotrás regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš

Počasie

S podporou

Travel in Slovakia – Good Idea
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S

Domov > Lokalita > Okres Vranov nad TopľouGeografia

S rozlohou 769 km2 sa zaraďuje medzi väčšie okresy Slovenska. Leží na východnom Slovensku obklopený štyrmi okresmi Prešovského (okresy Prešov, Svidník, Stropkov a Humenné) a tromi okresmi Košického kraja (okresy Michalovce, Trebišov a Košice - okolie). Územie okresu na nachádza sčasti vo Východoslovenskej nížine a sčasti v Karpatoch, kde zasahuje do Ondavskej vrchoviny, Beskydského predhoria a Slanských vrchov. V nížine, pozdĺž riek Ondava a Topľa, sa vytvorila rovina. Väčšia časť územia patrí do teplej klimatickej oblasti, len vyššie položené časti Slanských vrchov a Ondavskej vrchoviny sú v mierne teplej a chladnej klimatickej oblasti. Približne zo severu na juh na východe územia okresu preteká Ondava a na západe Topľa, ktorá sa do nej vlieva za hranicou okresu. Ondava priberá z ľavej strany prítoky Oľku a Ondavku. Na severe okresu sú na Ondave vybudované vodné diela Veľká a Malá Domaša. V najnižších polohách vrchov je dubový les, vo vyšších rastie najmä buk, z ostatných drevín sa miestami vyskytuje prevažne borovica. Na území okresu sa stretávajú teplomilné druhy rastlín s horskými. Medzi vzácne druhy patrí horec luskáčovitý, plamienok alpínsky, kukučka vencová, poniklec obyčajný veľkokvetý, mechúrnik stromkovitý. Faunu zastupuje predovšetkým zver listnatých lesov, polí a lúk: zajac poľný, bažant poľovný, srnec lesný, diviak lesný. Vyskytuje sa tu aj chránená a vzácna korytnačka močiarna, hus divá, kačica divá, bocian biely, krkavec čierny. Na území okresu sa nenachádza a ani doň nezasahuje žiadny národný park alebo chránená krajinná oblasť.
 Odporúčame


Členovia