Na stiahnutie

Horný Zemplín - relax, šport, zdravie

Interaktívna mapa

Interaktívna mapa

Cyklotrasy

Štúdia cyklotrás regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš

Počasie

S podporou

Travel in Slovakia – Good Idea
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S

Domov > LokalitaOkres Vranov nad Topľou

Okres Vranov nad Topľou Rozloha okresu: 769 km2
Počet obyvateľov okresu: 79 702 (ŠÚ SR: SODB 2011)
Sídlo okresu (okresné mesto): Vranov nad Topľou
Počet miest okresu: 2
Počet obcí okresu: 66
V okrese Vranov nad Topľou je 66 obcí, z toho 2 mestá – Vranov nad Topľou a Hanušovce nad Topľou. Viac ako 2000 obyvateľov majú tieto obce v okrese: Bystré, Čaklov, Sačurov, Sečovská Polianka, Soľ, Vechec a Zamutov.  Susedí so siedmimi okresmi a podľa počtu obyvateľov sa zaraďuje na tretie miesto v Prešovskom kraji.

 • Geografia

  S rozlohou 769 km2 sa zaraďuje medzi väčšie okresy Slovenska. Leží na východnom Slovensku obklopený štyrmi okresmi Prešovského (okresy Prešov, Svidník, Stropkov a Humenné) a tromi okresmi Košického kraja (okresy Michalovce, Trebišov a Košice - okolie).

  Geografia
 • Hospodárstvo

  Priemyselná základňa okresu je tvorená priemyslom výroby celulózy a rozsiahlej drevárskej výroby (Bukóza Holding, a.s. Hencovce a viaceré súkromné firmy), textilným priemyslom (Sklotex a.s. Revúca, závod Hlinné a viaceré súkromné textilné firmy

  Hospodárstvo
 • Prírodné podmienky

  Územie vranovského okresu je veľmi členité, s výraznými výškovými rozdielmi medzi jednotlivými geomorfologickými celkami (110 – 1 092 m). Sú tu pohoria, vrchoviny, pahorkatiny aj roviny. V západnej a severovýchodnej časti okresu prevláda lesná krajina, v južnej časti má poľnohospodársky charakter.

  Prírodné podmienky


Odporúčame


Členovia