Na stiahnutie

Horný Zemplín - relax, šport, zdravie

Interaktívna mapa

Interaktívna mapa

Cyklotrasy

Štúdia cyklotrás regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš

Počasie

S podporou

Travel in Slovakia – Good Idea
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S

Domov > Lokalita > Okres StropkovHospodárstvo

Priemysel v okrese je málo rozvinutý vďaka svojej krátkej histórii. Najvýznamnejšie závody v Stropkove sú Tesla, ktorá vyrába telefónne zariadenia a prístroje a elektroinštalačné produkty a strojársky závod. Menšou prevádzkou je tehelňa v Tisinci. Poľnohospodárska pôda je z polovice využívaná ako orná pôda. Najpestovanejšou poľnohospodárskou plodinou sú zemiaky, významné je aj pestovanie obilnín, konkrétne jačmeňa, pšenice a raže a krmovín, ako ďatelina, ďatelinotráva a kŕmna repa. Živočíšna výroba iba mierne prevyšuje nad rastlinnou. V okrese nie je žiadne železničné spojenie. Stropkovom vedie štátna cesta I. triedy č. 1/15. Stropkov je od Prešova vzdialený 55 km, od Bratislavy 485 km. Pre cestovný ruch je najvýznamnejšia rekreačná oblasť vybudovaná v severnej časti vodnej nádrže Veľká Domaša, kam za oddychom prichádzajú domáci aj zahraniční turisti.


Odporúčame


Členovia