Na stiahnutie

Horný Zemplín - relax, šport, zdravie

Interaktívna mapa

Interaktívna mapa

Cyklotrasy

Štúdia cyklotrás regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš

Počasie

S podporou

Travel in Slovakia – Good Idea
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S

Domov > Lokalita > Okres SninaHospodárstvo

Územie okresu Snina patrí medzi hospodársky menej rozvinuté oblasti Prešovského kraja, bez významnejšej surovinovej základne a bez silnejších priemyselných podnikov, najmä so zahraničným kapitálom. Vzhľadom na svoju periférnu polohu mimo hlavných urbanizačných a rozvojových osí a bez významnejších zdrojov surovinovej základne a priemyslu nemá tento priestor predpoklady pre významnejší hospodársky rast.
Rozloha lesov prevažuje nad poľnohospodárskou pôdou. Orná pôda tvorí 2/5 poľnohospodárskej pôdy. Okres je významným producentom zemiakov. Z obilnín sa pestuje jačmeň, pšenica, raž a ovos. Z nerudných surovín sa ťaží stavebný kameň v Zemplínskych Hámroch a v Snine. V okrese sa nachádza ložisko plynu v obci Zboj.Odporúčame


Členovia