Na stiahnutie

Horný Zemplín - relax, šport, zdravie

Interaktívna mapa

Interaktívna mapa

Cyklotrasy

Štúdia cyklotrás regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš

Počasie

S podporou

Travel in Slovakia – Good Idea
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S

Domov > Lokalita > Okres MedzilaborceHospodárstvo

Je veľmi málo rozvinuté. V Medzilaborciach je prevádzka na výrobu brúseného skla, svietidiel a krištáľu (Glass LPS, s.r.o., INTERGLASS, s.r.o. Slovakia), ďalej má zastúpenie drevársky priemysel (rezanie a spracovanie dreva), nadväzujúci na ťažbu dreva a malá drevovýroba – stolárske a tesárske dielne (strední a malí podnikatelia).
Z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy pripadajú dve pätiny na ornú pôdu. Približne na polovici osevných plôch sa sejú obilniny, a to jačmeň, pšenica a raž. Významné je pestovanie zemiakov a krmovín, pestuje sa aj ľan a ovos. V skladbe lúk a pasienkov prevládajú pasienky, ktorých rozloha je takmer trikrát väčšia ako rozloha lúk. Nemalá produkcia je aj v ťažbe dreva. Živočíšna výroba prevláda nad rastlinnou najmä vďaka chovu hovädzieho dobytka. Podmienky pre dopravu sú v okrese nedostačujúce.Odporúčame


Členovia