Na stiahnutie

Horný Zemplín - relax, šport, zdravie

Interaktívna mapa

Interaktívna mapa

Cyklotrasy

Štúdia cyklotrás regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš

Počasie

S podporou

Travel in Slovakia – Good Idea
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S

Domov > LokalitaOkres Medzilaborce

Okres Medzilaborce Rozloha okresu: 427 km2
Počet obyvateľov okresu: 12 450 (ŠÚ SR: SODB 2011)
Sídlo okresu (okresné mesto): Medzilaborce
Počet miest okresu: 1
Počet obcí okresu: 22
V okrese Medzilaborce je 23 obcí, z toho 1 mesto - Medzilaborce. Vo vidieckych sídlach žije 45 % obyvateľov okresu. Viac ako 2000 obyvateľov nemá ani jedna vidiecka obec v okrese. Podľa počtu obyvateľov je okres Medzilaborce najmenším okresom Slovenska a nedosahuje ani pätinu hodnoty pre priemerne veľký okres. Hustota obyvateľstva je tu taktiež najnižšia, na 1 km2 tu žije v priemere o 80 obyvateľov menej ako je celoslovenský priemer. Laborecká vrchovina je osídlená rovnomerne riedko, v okresnom meste žije až 55 % obyvateľov. V rokoch 1869 - 1950 počet obyvateľov mierne rástol, po ňom nasledovalo obdobie dodnes trvajúceho mierneho poklesu. Aj vekovú štruktúru obyvateľstva má okres Medzilaborce veľmi nepriaznivú. Podiel obyvateľstva v predproduktívnom veku je tu veľmi nízky, najnižší v kraji, naopak podiel obyvateľov v poproduktívnom veku je veľmi vysoký, najväčší v kraji a štvrtý najväčší na Slovensku.

 • Geografia

  Patrí medzi malé okresy Slovenska, má 427 km2, čo je o 200 km2 menej, ako je hodnota pre priemerný okres. Leží na severovýchode našej krajiny.

  Geografia
 • Hospodárstvo

  Je veľmi málo rozvinuté. V Medzilaborciach je prevádzka na výrobu brúseného skla, svietidiel a krištáľu

  Hospodárstvo
 • Doprava

  Napriek relatívne dlhým hraniciam s Poľskou republikou nie je v okrese hraničný priechod.

  Doprava
 • Prírodné podmienky

  Krajina je charakteristická zvlneným pohorím Nízkych Beskýd, ktoré prechádzajú do rozsiahlej Laboreckej Vrchoviny. Hrebeň Nízkych Beskýd je bohato zalesnený, jeho časť patrí do chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty. Územie okresu sa nachádza vo vonkajšom karpatskom flyšovom pásme západnej časti duklianskej jednotky. Geologické pohoria tvorí výlučne flyšové horniny, pieskovce, lepence, ilovce a slienité bridlice vrchnej kriedy a paleogénu. Sú to horniny druhohôr a treťohôr.

  Prírodné podmienky


Odporúčame


Členovia