Na stiahnutie

Horný Zemplín - relax, šport, zdravie

Interaktívna mapa

Interaktívna mapa

Cyklotrasy

Štúdia cyklotrás regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš

Počasie

S podporou

Travel in Slovakia – Good Idea
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S

Domov > Lokalita > Okres HumennéHospodárstvo

Hospodárstvookresu charakterizuje predovšetkým priemysel a poľnohospodárstvo s rozvíjajúcim sa cestovným ruchom. Na tvorbe hrubého domáceho produktu sa okres Humenné v rámci Prešovského kraja podieľa na druhom mieste. Mesto Humenné je priemyselným centrom regiónu Horného Zemplína už od roku 1945. Zloženie miestnej ekonomiky pozostávanajmä zo strojárskeho, stavebného, potravinárskeho priemyslu a služieb. Podľa odvetvovej štruktúry najviac podnikateľov v okrese Humenné, podniká v obchodnej činnosti 33 % a v priemyselnej výrobe 15 %. V ostatných odvetviach 13%, v stavebníctve 11 %, v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove 9 %, v zdravotníctve a sociálnej pomoci 8 % a v odborných, vedeckých a technických činnostiach 6 %. Medzi významné podniky v okrese patria: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Humenská mliekareň, a.s., Mecom Group, s.r.o., Mecom Trade, s.r.o., Althan, s.r.o., Chemes, a.s., Nexis Fibers, a.s., Tytex Slovakia s. r. o., Andritz Feed & Biofuel, s.r.o., SAD Humenné, a.s., GVP, s.r.o., Chemkostav HSV, a.s.,  Twista, s.r.o., Prefil Slovakia, s.r.o., COOP Jednota, s.p. a iné.
V oblasti poľnohospodárstva sa približne na polovici osevných plôch sa vysievajú obilniny, najmä pšenica, jačmeň, raž a ovos. Po nich v poradí dôležitosti nasledujú krmoviny: ďatelina, ďatelinotrávy a kŕmna repa. V severných častiach okresu sa darí pestovaniu zemiakov a cukrovej repy. Vo všeobecnosti živočíšna výroba prevláda nad rastlinnou.Odporúčame


Členovia