Na stiahnutie

Horný Zemplín - relax, šport, zdravie

Interaktívna mapa

Interaktívna mapa

Cyklotrasy

Štúdia cyklotrás regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš

Počasie

S podporou

Travel in Slovakia – Good Idea
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S

Domov > Kultúra > PamiatkyŽidovský cintorín v Humennom

Židovský cintorín v Humennom najstarší dokument, ktorý svedčí o tom, že už v 18. storočí boli v Humennom židia, je zmluva uzavretá 29. septembra 1743 medzi Máriou Arva Szivi a židom Mozesom Jakabom. V meste kedysi pôsobili spolky Sandok, talmud tóra, ženský dobročinný spolok, založený v roku 1890. Židovské rodiny obývali centrum mesta, kde pôsobili ako obchodníci, lekárnici a poľnohospodári. V Humennom boli vybudované dve synagógy. Prvá v roku 1795 a nová synagóga v roku 1930, ktorá bola asanovaná za prispenia komunistov v roku 1970. Na mieste novej synagógy teraz stojí budova Národnej banky Slovenska. Historické údaje hovoria, že na židovskom cintoríne v Humennom sa pochovávalo od roku 1828, kedy židia odkúpili od uhorského štátu pozemky terajšieho cintorína (židovská hora). Cintorín v Humennom patrí medzi najstaršie a rozlohou najväčšie cintoríny na Slovensku. Na cintoríne sú pochovaní významní občania mesta. Ako prví rabín (kňaz) Jakob Spira, ktorého ostatky boli na tomto cintoríne uložené v roku 1873. Posledným rabínom v Humennom bol Chajim Arje, ktorý bol v roku 1942 deportovaný, a do Humenného sa už nikdy nevrátil. K významným rodinám pochovaným na tomto cintoríne patria aj rodiny Stern, Jozefovič, Guttman a mnohé iné významné rodiny. Tento cintorín si zasluhuje pozornosť mesta z historického hľadiska. Jeho história je zaujímavým objektom jednak pre turistov prichádzajúcich každoročne do nášho mesta, ale aj pre rodinných príslušníkov z celého sveta, najmä z Izraela, USA, Kanady, Austrálie, ktorí tu majú pochovaných svojich najbližších. Cintorín v rokoch 2005 - 2011 prešiel veľkou rekonštrukciou.
 
Židovské cintoríny v okrese Humenné:
Jabloň - židovský cintorín
Lukačovce - židovský cintorínOdporúčame


Členovia