Na stiahnutie

Horný Zemplín - relax, šport, zdravie

Interaktívna mapa

Interaktívna mapa

Cyklotrasy

Štúdia cyklotrás regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš

Počasie

S podporou

Travel in Slovakia – Good Idea
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S

Domov > Kultúra > OstatnéVihorlatská hvezdáreň v Humennom

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom bola zriadená v r. 1952 ako Okresná výchovno-vzdelávacia činnosť. Je centralizovaná na hvezdáreň v Humennom, realizuje sa v prednáškovej sále s kapacitou 50 miest. Záujemcovia si môžu vypočuť prednášky z oblasti slnečnej astronómie, hviezdnej astronómie, galaktickej astronómie, kozmonautiky a astronautiky, kozmológie a kozmogónie, planetárnej astronómie, medziplanetárnej hmoty a príbuzných prírodných vied. Odborno-pozorovateľské aktivity verejné pozorovania pre návštevníkov sa realizujú z terasy a kupoly hvezdárne. V odborných pozorovaniach je hvezdáreň zapojená do celosvetových programov a projektov pozorovaní aktivity slnečnej fotosféry, pozorovaní zákrytov hviezd Mesiacom, zákrytov hviezd planétkami, pozorovaní zákrytových a fyzikálnych premenných hviezd, pozorovaní meteorov, komét a astrofotografií.

Medzi tradičné akcie hvezdárne patria:
  • Medzinárodný deň astronómie a s ním spojený Týždeň otvorených dverí
  • Vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach“ pre všetky stupne škôl
  • Výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“
  • Variable - pozorovateľské praktikum na pozorovanie premenných hviezd
  • Perzeidy - pozorovateľské praktikum na pozorovanie meteorov
  • Astropraktiká - zácvičné praktiká pre nových pozorovateľov
  • Astronomické krúžky s cyklickou formou vzdelávania
Ľudová hvezdáreň prvého typu s krajskou pôsobnosťou v okresoch Humenné, Snina, Medzilaborce Stropkov, Vranov nad Topľou, Sečovce, Trebišov a Michalovce. Pozorovateľňa hvezdárne /kupola/ bola do užívania odovzdaná 24. septembra 1975. V súčasnosti patrí medzi najaktívnejšie astronomické zariadenia na Slovensku, ako v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti, tak i v odborno-pozorovateľských aktivitách.
Odporúčame


Členovia