Na stiahnutie

Horný Zemplín - relax, šport, zdravie

Interaktívna mapa

Interaktívna mapa

Cyklotrasy

Štúdia cyklotrás regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš

Počasie

S podporou

Travel in Slovakia – Good Idea
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S

Domov > Kultúra > Divadlá a kultúrne strediskáMestké kultúrne stredisko Humenné

Mestké kultúrne stredisko Humenné
Gorkého 1
SK - 066 01 Humenné
tel.: 057 / 775 5548, 788 2130-1
fax: 057 / 775 5548
web: www.mskshe.sk
riaditeľka:
Mgr. Marta Helemiková
riaditel.mskshe@henet.sk

E-mailové adresy:
sekretariát: sekretariat.mskshe@henet.sk
ekonomické: ekonomicke.mskshe@henet.sk
marketing, kino: programove.mskshe@henet.sk
zvukový technik, technické zabezpečenie: technika.mskshe@henet.sk
správca budovy: spravca.mskshe@henet.sk

grafik: grafik.mskshe@henet.sk


Mestké kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou samosprávy mesta Humenné, ktorá bola zriadená na účely plnenia verejno-prospešných funkcií v oblasti kultúry.
Poslaním organizácie je sprostredkovávať obyvateľom mesta Humenné kultúru a umenie rôznych žánrov tak, aby sa dostatočne uspokojovali ich potreby v tejto oblasti, vytvárať podmienky pre ich aktívne zapojenie do kultúrno-spoločenského života cez rôzne amatérske aktivity a organizovanie vlastných podujatí zameraných na rôzne sociálne a vekové skupiny. V praktickom živote to znamená, že organizácia sa usiluje zrealizovať na území mesta čo najviac kultúrnych programov z oblasti hudby, divadla, zábavy a výtvarného umenia. V tesnej blízkosti Domu kultúry je areál mestského amfiteátra s potrebným zázemím, čo vytvára veľmi priaznivé predpoklady na organizovanie väčších kultúrnych podujatí s využitím služieb obidvoch zariadení. Prostredie centrálnej pešej zóny mesta a priľahlého historického kaštieľa a parku je zase vynikajúcou možnosťou spojenia návštevy kultúrnych podujatí s prehliadkou múzea alebo prechádzkou v peknom prostredí.Odporúčame


Členovia